ANBI

De 3bergentocht van STOPhersentumoren.nl is in het bezit van onderstaande keurmerken.

Keurmerk ANBI:

Stichting STOPhersentumoren.nl is opgericht op 5 september 2007 en is door de belastingdienst voor onbeperkte tijd aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Stichting STOPhersentumoren.nl en haar donateurs zijn :

  • Donaties door bedrijven zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen)
  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Stichting STOPhersentumoren.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Keurmerk CBF:

CBF KeurmerkHet CBF-Keur voor goede doelen is het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor de grote landelijk fondsenwervende instellingen (goede doelen) in Nederland. Voor kleinere goede doelen kent het CBF het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, uitgeeft. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Ongeveer 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Om in aanmerking te komen voor de Erkenning moet een organisatie een strenge toetsing door het CBF ondergaan. Belangrijke criteria zijn:

  • Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld te verbeteren.
  • Zorgvuldig omgaan met elke euro: je leeft de regels na over de besteding en het beheer van het geld, er kijkt altijd iemand mee bij betalingen en je doet alles om belangenverstrengeling te vermijden.
  • Verantwoording afleggen: in jaarverslagen en op je website geef je informatie over de besteding van de donaties en wat hiermee is bereikt.
  • Controleren: je bent niet bang je financiën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het CBF.
  • Je gaat respectvol om met donateurs: je luistert goed naar hun ideeën en neemt hun klachten serieus.

 

Daarnaast kunt u ook nog aanvullend onze rapportages op de website van het CBF lezen via de link:  https://www.cbf.nl/organisatie/stophersentumorennl

 

 

Stichting STOPhersentumoren.nl
Hoofdstraat 88
3972 LC Driebergen-Rijssenburg
K.V.K.-nummer: 30229982
RSINnummer:8184.43.133